Privacyverklaring

Cookies

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

Wij gebruiken cookies voor:
-Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
-Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
-Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
-Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
-Het optimaliseren van de website

Wij gebruiken cookies van:
– Google – Analytics / Adsense
– Verscheidene partijen waarvan content ge-embed wordt. Zoals bijvoorbeeld Twitter, Youtube, Instagram, Facebook etc.

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende partijen:
Google Analytics
Strato (Hosting provider)
XS4all (Inbel provider)

Gebruik van uw informatie

We zullen uw gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We zullen u echter wel een nieuwsbrief sturen als u zich hiervoor heeft aangemeld.